Stały plan prób na rok 2009/2010

wtorek - 15.00-16.30

czwartek - 14.00-16.00

terminy indywidualnych szkoleń emisji głosu do uzgodnienia z dyrygentem albo z kierownikiem chóru

Skomentuj