Zarzad

kierownictwo artystyczne i muzyczne - Kazimierz Nocuń

organizacja imprez - prof. Jolanta Kuźnicka

opieka pedagogiczna - pan dyr Wojciech Dostal i prof. Rafał Stępniak