Kwartet Wokalny

kwartet wokalny “Pray for God” - skład z roku 2007

Agnieszka Turek - sopran

Kaja Zabłocka - alt

Michał Zbrojkiewicz - tenor

Karol Prauza - bas

kwartet wokalny ” Pray for God” - skład z roku 2008

Magdalena Nocuń - sopran

Marta Dądela - alt

Mateusz Pocica - tenor

Piotr Lampa - bas